Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Od roku 2007/08 studia licencjackie na WMS

Image Od roku akademickiego 2007/08 wszystkie kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej będą 2-stopniowe, a co za tym idzie zmiany nie ominęły również matematyki. Już po trzech latach studiów na Wydziale Matematyki Stosowanej będzie można uzyskać tytuł naukowy - licencjata. Zmiany programowe dotyczą głównie ostatniego na I stopniu studiów - semestru szóstego.


Dotychczas składał się on bowiem w dużej części z przedmiotów wchodzących w skład w poszczególnych specjalności, teraz zaś będzie się składać z przedmiotów ogólnych. Zmiana będzie ogromnym ułatwieniem dla osób które z różnych powodów zechcą zakończyć edukację na WMS wcześniej. Studenci planujący uzyskanie tytułu magistra muszą się z kolei liczyć, że trudniejsze przedmioty z zakresu poszczególnych specjalności zostaną przesunięte o semestr później, podczas gdy teraz rok piąty był nieco lżejszy.

Czy obecni studenci studiów jednolitych mają szansę przenieść się na dwustopniowe? Precyzuje to paragraf 40 punkt 2 Regulaminu Studiów AGH: Studenci, którzy z dniem 1 października 2007 roku będą studentami studiów magisterskich jednolitych, po utworzeniu studiów dwustopniowych winni podjąć decyzję czy zamierzają dokończyć studia w tym trybie studiów jednolitych, czy też zamierzają przenieść się na studia dwustopniowe.


Semestr 1

Przedmioty

Godz

ECTS

Algebra liniowa i geometria

90

9

Analiza matematyczna 1

120

12

Technologia informacyjna - Elementy i narzędzia informatyki

30

3

Wstęp do logiki i teorii mnogości

60

6

Wychowanie fizyczne

30

0Semestr 2

Przedmioty

Godz

ECTS

Algebra liniowa i geometria

90

10

Analiza matematyczna 2

120

14

Informatyka 1 - programowanie i języki programowania

60

6

Wychowanie fizyczne

30

0Semestr 3

Przedmioty

Godz

ECTS

Algebra

60

6

Analiza matematyczna 3

60

6

Informatyka 2 - programowanie i języki programowania

60

5

Język obcy

45

1

Rachunek prawdopodobieństwa

60

6

Równania różniczkowe zwyczajne

60

6Semestr 4

Przedmioty

Godz

ECTS

Informatyka 3 - wybrane pakiety informatyczne

60

5

Język obcy

45

1

Rachunek prawdopodobieństwa

60

6

Równania różniczkowe cząstkowe

60

6

Wstęp do matematyki dyskretnej

60

6

Wstęp do matematyki finansowej

60

6Semestr 5

Przedmioty

Godz

ECTS

Filozofia i historia matematyki

30

2

Język obcy

45

1

Podstawy fizyki

60

4

Programowanie liniowe

60

6

Proseminarium

30

5

Statystyka

60

6

Wstęp do analizy numerycznej

60

6Semestr 6

Przedmioty

Godz

ECTS

Język obcy

45

2

Obliczalność

60

5

Programowanie nieliniowe

60

5

Przedmiot humanistyczny lub z zakresu nauk społecznych

30

2

Seminarium licencjackie

60

3

Wykład monograficzny

30

3


Szczegółowe opisy poszczególnych przedmiotów można znaleźć na stronie Syllabusa AGH.
http://www.syllabus.agh.edu.pl/MA/M-Mitans-L/index.html

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2007 00:26