Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"GP": Uczelnie oszukują studentów - wynika z raportu NIK

Aż 26 z 38 skontrolowanych przez NIK uczelni stosuje niedozwolone kryteria przyznawania stypendiów - podaje "Gazeta Prawna". Do najczęstszych uchybień należą niewydawanie pisemnych uzasadnień odmowy przyznania stypendiów, różnicowanie ich nawet dla osób o tych samych dochodach lub uzależnienia przyznanie stypendium od wykupienia usług we wskazanych akademikach i stołówkach. Wśród wymienionych w raporcie uczelni, które nie ustrzegły się błędów znajduje się też Akademia Górniczo-Hutnicza.


Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że szkoły wyższe źle gospodarują funduszami, które otrzymują z budżetu. NIK pod koniec ubiegłego roku sprawdził, jak 38 uczelni (18 publicznych i 20 niepublicznych) wydaje pieniądze przeznaczone na pomoc materialną dla studentów - informuje "Gazeta Prawna".

Wyniki kontroli NIK nie dziwią Roberta Pawłowskiego, rzecznika praw studenta.

- Studenci bardzo często skarżą się, że nie są przestrzegane ustawowe zasady przyznawania stypendiów - mówi rzecznik.

Regulaminy łamią ustawę

W 26 uczelniach regulaminy przyznawania pomocy materialnej zawierały przepisy sprzeczne z ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365). Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie zastrzegła, że student traci prawo do pomocy, gdy dostanie upomnienie, Politechnika Łódzka, gdy nie złoży indeksu w terminie. Natomiast Akademia Ekonomiczna w Poznaniu pozbawia stypendium osoby zalegające z opłatą czesnego. Tymczasem stypendium można cofnąć tylko w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

- Umożliwia on wznowienie postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji - mówi Robert Pawłowski.

Monopolowe praktyki AGH


Z kolei Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uzależnia przyznanie stypendium na wyżywienie od wykupienia bonu w stołówce. Ustawa stanowi jednak, że ta forma pomocy przysługuje osobom w trudnej sytuacji materialnej.

- Jedynym warunkiem jej otrzymania powinno być spełnienie kryterium dochodowego określonego przez uczelnię - mówi Leszek Cieśla, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnie nie wydają pisemnych uzasadnień

Niestety, nie wszystkie komisje wydają decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy materialnej, mimo że zgodnie z ustawą powinny je wydawać. Większość uczelni, m.in. Politechnika Gdańska, AWF we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, zapomina o pisemnym uzasadnieniu czy poinformowaniu o prawie do odwołania.

Różnice w wysokości stypendium

Regulaminy nie zawierają też szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendium.

- W praktyce określały je komisje, co doprowadziło do sytuacji, że nawet na tym samym wydziale studenci o takich samych dochodach otrzymywali pomoc w różnej wysokości - mówi Grzegorz Buczyński z NIK.

W AR w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym można było otrzymać przy takim samym dochodzie od 90 do 160 zł, a na Wydziale Technologii Żywności od 170 do 290 zł. W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie od 120 do 290 zł na fizjoterapii, od 320 do 420 zł na filologii angielskiej.

Marcin Chałupka, prawnik, wyjaśnia, że zróżnicowanie kryteriów otrzymania pomocy, a także jej wysokości, powoduje pozostawienie uczelniom szerokiego obszaru do uregulowania w regulaminach pomocy.

Uczelnia nie może:
  • uzależnić przyznania stypendium na wyżywienie od wykupienia obiadów w uczelnianej stołówce, a mieszkaniowego od zamieszkania w akademiku (praktykowane w AGH),
  • pozbawić stypendium socjalnego za powtarzanie roku, niezłożenie w terminie indeksu, opóźnienie w zapłacie czesnego,
  • uzależnić przyznania stypendium naukowego od złożenia wniosku (praktykowane w AGH),
  • uzależnić przyznania stypendium dla niepełnosprawnych od sytuacji materialnej studenta,
  • odmówić wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej.
Część śródtytułów pochodzi od redakcji Strefy WMS.
Całość tekstu dostępna na stronach Gazety Prawnej.
Poprawiony: niedziela, 07 października 2007 21:21