Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacja roku akademickiego 2009/10

Dwutygodniowe ferie zimowe, miesięczna (!) przerwa sesyjno-międzysemestralna i koniec zajęć dydaktycznych dopiero 22 czerwca (!!) - to czeka nas w nadchodzącym roku akademickim. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do lektury zarządzenia dotyczącego organizacji roku akademickiego 2009/10.

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009
Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Studiów uchwalonym przez Senat AGH uchwałą Nr 40/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 zmienioną uchwałami Senatu z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 53/2008 i z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 67/2009 zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następujący układ roku akademickiego 2009/2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej:

01 października do 28 lutego - semestr zimowy
01 października do 28 stycznia - zajęcia semestru zimowego (15 tygodni)
02 listopada - przerwa okolicznościowa
21 grudnia do 03 stycznia - wakacje zimowe
29 stycznia do 12 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. I
13 lutego do 21 lutego - przerwa międzysemestralna
22 lutego do 28 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. II

UWAGA: w dniu 28.01.2010 r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z poniedziałku (za 2 listopada).

01 marca do 04 lipca - semestr letni
01 marca do 21 czerwca - zajęcia semestru letniego (15 tygodni)
01 kwietnia do 07 kwietnia - wakacje wiosenne
14 maja lub 21 maja - Dzień Rektorski – Juwenalia
22 czerwca do 04 lipca - letnia sesja egzaminacyjna
05 lipca do 12 września - wakacje letnie, praktyki
13 września do 26 września - jesienna sesja egzaminacyjna

UWAGA: w dniu 21.06.2010 r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku (za Juwenalia).

§ 2

Szczegółową organizację i tryb zaliczania roku ustala na Wydziale Dziekan w oparciu o obowiązujące plany studiów.

§ 3

Zjazdy studiów niestacjonarnych zaocznych odbywają się wg harmonogramów ustalonych przez Dziekanów Wydziałów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 września 2010 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Poprawiony: piątek, 02 października 2009 19:23