Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wymiana legitymacji - ze zniżką 50 % nieważne po 31.12.2007 r.

Image Tracą ważność papierowe legitymacje studenckie w formie książeczki zawierające zapis "Uprawnia do 50 % zniżki (...)". Centrum Personalizacji AGH zwraca się do studentów posiadających legitymacje, które tracą ważność o zgłaszanie się do Dziekanatów w celu ich wymiany. Stare legitymacje przestaną być dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgowych przejazdów po 31.12.2007 r.
Studenci dokonujący wymiany mogą wybrać
  • ELS – Elektroniczną Legitymację Studencką – opłata 17 zł,
  • legitymację papierową wg nowego aktualnego wzoru – opłata 5 zł.
 ELS może pełnić funkcję Krakowskiej Karty Miejskiej. W celu otrzymania legitymacji studenci zobowiązani są do złożenia stosownego  wniosku o jej wydanie. Wzór dostępny jest w Dziekanatach oraz na stronie Centrum Personalizacji.

Elektroniczne Legitymacje Studenckie wykonywane będą etapowo:
  • na 20 października 2007 – dla wniosków złożonych do 30 czerwca br.
  • na 15 grudnia 2007 – dla wniosków złożonych do 31 października br.
  • zgodnie z możliwościami technicznymi Centrum Personalizacji, dla wniosków złożonych po 1 listopada 2007 . 
Warunkiem wydania nowej legitymacji jest dostarczenie razem z wnioskiem oraz dowodem wniesienia wpłaty na konto Wydziału, zdjęcia  w postaci papierowej (35x45 mm)  albo w przypadku wniosku o wydanie ELS zdjęcia w postaci cyfrowej o wymiarach  2,0x2,5cm, 300 dpi tj. 236x295 pikseli.

Numer konta Wydziału Matematyki Stosowanej (za stroną www.ukr.agh.edu.pl):
22 1060 0076 0000 3300 0021 2205
(Bank BPH SA).

Więcej informacji na ten temat:
Rozporządzenie kanclerza (strona CP AGH)
Informacja dla studentów (strona CP AGH)