Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyższe stypendia od 1 marca 2008

Image W wyniku analizy sytuacji finansowej Funduszu Pomocy Materialnej za 2007 r. i przewidywanej w 1 półroczu br. w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008 świadczenia pomocy materialnej płacone będą w okresie marzec – lipiec br., tj. przez 5 miesięcy.

Świadczenie za lipiec będzie wypłacone wraz ze stypendium czerwcowym  tym studentom, którzy pobierają w tym roku akademickim stypendium za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Powyższa decyzja nie dotyczy stypendium mieszkaniowego i stypendium za wyżywienie, dla których to świadczeń ostatnie naliczenie dotyczy czerwca.

Dodatkowo w okresie marzec lipiec br.:

  • Każde stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zostanie zwiększone o kwotę 50 zł miesięcznie.
  • Każde stypendium za wyniki w nauce lub sporcie zostanie zwiększone o kwotę 40 zł miesięcznie;Przy wypłacie powyższych dodatkowych zwiększeń kwot stypendiów nie uwzględnia się kwot maksymalnych łącznych wysokości stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce lub w sporcie.

Kwoty dodatkowych zwiększeń stypendiów za marzec zostanę wyrównane wraz ze świadczeniami za kwiecień br.

Brak zaświadczenia o staraniu się o pomoc społeczną nie pozbawia możliwości uzyskania stypendium socjalnego w marcu br. Wymagany termin dostarczenia tego zaświadczenia upływa w dn. 31.03 br.


Poprawiony: sobota, 22 marca 2008 18:18