Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacja roku akademickiego 2008/09

Ponad dwa tygodnie potrwają w tym roku akademickim ferie zimowe. Sesja zimowa rozpocznie się 6 lutego, a letnia 9 czerwca 2009 r. Miesiąc wcześniej na studentów AGH czekać będą jednak Juwenalia - wynika z zarządzonej przez Rektora Organizacji roku akademickiego 2008/09, którą zamieszczamy w Strefie WMS.

 

 ZARZĄDZENIE Nr 14/2008
Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009

§ 1

Ustala się następujący układ roku akademickiego 2008/2009 w Akademii Górniczo-Hutniczej,
dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych, z wyłączeniem I roku studiów
drugiego stopnia, rozpoczynających się od semestru letniego
:

01 października do 06 lutego - semestr zimowy
01 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego (15 tygodni)
31 października - przerwa okolicznościowa
22 grudnia do 04 stycznia - wakacje zimowe
28 stycznia do 06 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna
07 lutego do 15 lutego - przerwa międzysemestralna
16 lutego do 26 czerwca - semestr letni
16 lutego do 8 czerwca - zajęcia semestru letniego (15 tygodni)
09 kwietnia -15 kwietnia - wakacje wiosenne
01 maja do 03 maja - przerwa rekreacyjna (rajdy, wycieczki)
08 lub 15 maja - Dzień Rektorski – Juwenalia
09 czerwca do 26 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna
27 czerwca do 13 września - wakacje letnie, praktyki
14 września do 25 września - jesienna sesja egzaminacyjna.

UWAGA:
w dniu 08.06.2009 r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku (za Juwenalia).

§ 2

Dla I roku studiów drugiego stopnia, rozpoczynających się od semestru letniego, ustala się
następujący układ semestru letniego:

02 marca do 03 lipca - semestr letni
02 marca do 19 czerwca - zajęcia semestru letniego (15 tygodni)
09 kwietnia do 15 kwietnia - wakacje wiosenne
01 maja do 03 maja - przerwa rekreacyjna (rajdy, wycieczki)
08 lub 15 maja - Dzień Rektorski – Juwenalia
20 czerwca do 03 lipca - letnia sesja egzaminacyjna
04 lipca do 13 września - wakacje letnie, praktyki
14 września do 25 września - jesienna sesja egzaminacyjna.

UWAGA:
w dniu 08.06.2009 r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku (za Juwenalia)

§ 3

Szczegółową organizację i tryb zaliczania roku ustala na Wydziale Dziekan w oparciu
o obowiązujące plany studiów.

§ 4

Zjazdy studiów niestacjonarnych zaocznych odbywają się wg harmonogramów ustalonych
przez Dziekanów Wydziałów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 września 2009 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Poprawiony: piątek, 03 października 2008 09:10