Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uchwała o językach na WMS niezgodna z systemem punktowym AGH?

Image Jeszcze o językach. Jak wiemy, Rada Wydziału uchwaliła nowe zasady wliczania ocen z języków do średniej. Wg nich oceny z języków przestaną mieć znaczenie przy liczeniu średniej do stypendium. Wszystko wskazuje jednak na to,  że... kolidują one z innymi aktami prawnymi na AGH.

Przypomnijmy. Rada Wydziału uchwaliła, że pocz?wszy od roku akademickiego 2004/05, oceny z egzaminów językowych na poziomach C i B zostaną wliczone do średniej ale dopiero w semestrze... IX (kiedy stypendium uzyskać się już nie da), niezależnie od faktycznego momentu zdania egzaminu.

Ta dziwna kombinacja, od początku mogła być podejrzewana niezgodność z innymi akademickimi aktami prawnymi, jak i ze zdrowym rozsądkiem.

Faktycznie. Wystarczy nieco poszperać w dokumentach ogólnouczelnianych, by znaleźć odpowiednie przepisy. Jak się okazuje uchwała o językach przeczy w sposób istotny  Regulaminowi Systemu Punktowego AGH.

Paragraf 6, punkt 5 tego dokumentu brzmi:
"Liczba punktów za egzamin z języka obcego nie jest uwzględniana w sumie liczby punktów wymaganej do zaliczenia semestru. Ocena egzaminu z języka obcego wliczana jest do średniej oceny z wagą określoną w § 6 punkt 2, za ten okres rozliczeniowy, w którym student przystąpił i zdał egzaminu z języka obcego. Ocena egzaminu jest uwzględniana przy obliczaniu średniej oceny za okres rozliczeniowy niezależnie od ocen zaliczeń lektoratów wliczanych do średniej."

A § 6 punkt 2 mówi o tym, że wagi za egzaminy C i B to odpowiednio 7 i 4 pkt.

Czy mimo tej jawnej sprzeczności z  nadrzędnym aktem prawnym, niekorzystna dla studentów uchwała o językach będzie obowiązywać?

Wypada mieć nadzieję że nie. Nie ma się jednak co oszukiwać, że stanie się bez  zdecydowanych działań samych zainteresowanych czyli studentów.  Włącznie z samorządem, którego członkowie dostali teraz być może niepowtarzalną szansę udowodnienia że są w nim dla dobra nas wszystkich a nie tylko bogatszego CV.

Wypada też liczyć na mądrość, zrozumienie władz  Wydziału, których to cech z pewnością nie brakuje, jak i poszanowanie dla ogólnouczelnianych aktów prawnych.

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się na pocz?tku czerwca.

Z pozdrowieniami dla wszystkich wymienionych
"Wydział Śledczy"
Poprawiony: piątek, 22 lipca 2005 11:47