Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

W związku z ukończeniem studiów (magisterskich lub I stopnia) przez pięcioro członków Rady WMS, w dniu 17 listopada (środa) odbędą się wybory uzupełniające na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału na kadencję 2008-2012. Zgłaszać kandydatów można od 29 października do 8 listopada. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

 

 

Rada Wydziału jest organem podejmującym decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału, takich jak m. in.:

 • nadawanie stopni i tytułów naukowych
 • sprawy kadrowe
 • plany i programy nauczania
 • plany rozwoju Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan (pełniący funkcję Przewodniczącego RW)
 • Prodziekani
 • wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 • przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału
 • przedstawiciele studentów.

Kadencja członków Rady Wydziału trwa cztery lata.
Spotkania RW odbywają się raz w miesiącu.

Harmonogram nadchodzących wyborów:

29.10 - 08.11.2010: Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału z grupy studentów WMS
09.11.2010: Ogłoszenie listy kandydatów
17.11.2010: Wybór przedstawicieli studentów do RW WMS
do 22.11.2010: Ogłoszenie wyników wyborów na przedstawicieli studentów do RW
22.11 - 26.11.2010: Ewentualna II i III tura wyborów

Karty zgłoszeniowe kandydata do Rady Wydziału pobrać można w Dziekanacie ds. Socjalnych.

Do głosowania w wyborach za okazaniem dokumentu tożsamości uprawnieni są wszyscy studenci WMS (także studenci studiów podyplomowych!). Głosowanie odbywać się będzie w budynku B-7 (prawdopodobnie przed salą 1.8). Aby głos został uznany za ważny, na karcie do głosowania należy pozostawić od zera do pięciu nazwisk studentów, wykreślając nazwiska tych osób, na które nie chcemy oddać głosu. Kandydat zostanie wybrany, jeśli otrzyma powyżej 50% ważnych głosów i oczywiście jeśli jego wynik mieścił się będzie w pierwszej piątce spośród wyników wszystkich kandydatów.

Aby wybory uznane zostały za ważne, frekwencja musi przekroczyć 30%.

Poprawiony: poniedziałek, 01 listopada 2010 18:46