Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Języki: C tak, B nie

Image Ocena z egzaminu z języka obcego na poziomie "C" w dalszym ciągu będzie wliczana do średniej, a na poziomie "B" nie -  tak będzie liczona średnia przez dziekanat, wynika z wytycznych przyjętych przez Radę Wydziału.
To pozytywna wiadomość dla zdających język na poziomie "C". Egzamin do bardzo trudnych nie należy, więc dla wielu jest to szansa na podciągnięcie średniej (wliczany z wagą 7). Najczęściej zdawanym językiem na tym poziomie jest angielski.

Ocena uzyskana z egzaminu na poziomie "B" zostanie natomiast przez zliczających zignorowana, a policzona (z wagą 4) dopiero w semestrze IX, niezależnie od faktycznego momentu zdawania. Jest to efekt uchwały Rady Wydziału podjętej w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Wcześniej język egzamin na poziomie "B" był zaliczany do średniej w tradycyjny sposób.

Dla tych, którzy na zmianie stracili (bo na przykład z egzaminu na poziomie "B" dostali 4,5 albo 5, która przy starych zasadach gwarantowałaby im stypendium, a teraz być może będą musieli obejść się smakiem), istnieje jednak cień szansy. Wspomniana uchwała koliduje bowiem z Regulaminem Systemu Punktowego AGH, a konkretnie paragrafem 6, punktem 5 tego dokumentu:

"Liczba punktów za egzamin z języka obcego nie jest uwzględniana w sumie liczby punktów wymaganej do zaliczenia semestru. Ocena egzaminu z języka obcego wliczana jest do średniej oceny z wagą określoną w § 6 punkt 2, za ten okres rozliczeniowy, w którym student przystąpił i zdał egzaminu z języka obcego. Ocena egzaminu jest uwzględniana przy obliczaniu średniej oceny za okres rozliczeniowy niezależnie od ocen zaliczeń lektoratów wliczanych do średniej."

A § 6 punkt 2 mówi o tym, że wagi za egzaminy C i B to odpowiednio 7 i 4 pkt.

Zgodnie z zasadą prawną lex superior derogat legi inferiori ("prawo wyższego rzędu uchyla prawo niższego rzędu") stosować należy więc Regulamin Systemu Punktowego AGH, który jest wobec uchwały Rady Wydziału aktem nadrzędnym. Oczywiście nie należy się spodziewać, że pani w dziekanacie uzna nasze racje, bo z pewnością będzie wykonywać zalecenia dziekana, dlatego w sytuacjach wartych poświęcenia nieco energii należy, po uzyskaniu negatywnej decyzji odnośnie przyznanie stypendium naukowego, złożyć odwołanie do organu nadrzędnego czyli prorektora ds. kształcenia dr. hab. inż. Antoniego Cieśli, przedstawiając problem z powołaniem na wyżej wymienione przepisy.