Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Diamenty AGH - wyróżnione prace absolwentów WMS

Prace magisterskie dwóch ubiegłorocznych absolwentów WMS, Daniela Synowca i Rafała Synowieckiego, zostały wyróżnione w VII edycji konkursu Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH Diamenty AGH. W konkursie brali udział ubiegłoroczni absolwenci AGH, którzy obronili się w ubiegłym roku i zgłosili pracę do konkursu do 30.10.2005 r.

Laureatami konkursu zostali: Marzena Kastyak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (temat pracy: "Analiza biochemiczna tkanki ośrodkowego układu nerwowego człowieka z wykorzystaniem synchrotronowej mikroskopii w podczerwieni") i Aneta Frączek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.(temat pracy: "Badania nad biozgodnością materiałów implantacyjnych modyfikowanych nanorurkami").

Wyróżnione prace absolwentów WMS

w kategorii prac aplikacyjnych

Daniel Synowiec, Modelowanie aktywów finansowych procesami ze skokami
promotor: dr inż. Jerzy Dzieża

w kategorii prac teoretycznych

Rafał Synowiecki, Subsampling for periodically and almost periodically correlated time series
promotor: dr hab. Jacek Leśkow

Tegoroczni absolwenci mogą zgłaszać swoje prace do konkursu do 30.10.2006 r. w siedzibie STN.

Więcej informacji znajduje się na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Poprawiony: piątek, 16 czerwca 2006 21:20