Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja na WMS 2006/07

ms.jpg150 miejsc na studiach stacjonarnych i 50 na niestacjonarych czeka na kandydatów chcących studiować matematykę na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Niezależnie od rodzaju zdawanej matury (starej lub nowej), kryterium rekrutacyjnym będzie konkurs świadectw maturalnych - liczyć się będą oceny z matematyki (z matury pisemnej) i języka obcego.

Elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów zacznie się w poniedziałek, 26 czerwca br. i potrwa do 21 lipca.

Istotną zmianą w porównaniu do ubiegłego roku, jest możliwość złożenia podanie o przyjęcie na kierunki tylko na jednym wydziale AGH, co w przypadku Wydziału Matematyki Stosowanej oznacza jeden tylko kierunek.

Zasady rekrutacji

Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów na AGH (z wyjątkiem socjologii) jest wskaźnik rekrutacji W, wyliczany według wzoru

W=4*P+J

gdzie
P - liczba punktów za ocenę z matematyki
J - liczba punktów za język obcy nowożytny

Liczby punktów P i J wyznaczamy następująco.

Dla kandydatów z "nową maturą" (2002,2005,2006)

P - liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z części zewnętrznej egzaminu z jednego z przedmiotów (matematyka). Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, pod uwagę bierzemy wynik lepszy. Liczba stanowi sumę obu poziomów, maksymalnie 200 punktów. W przypadku "nowej matury" zdawanej w 2002 roku przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów.

J - liczba punktów uzyskana na maturze pisemnej z języka obcego nowożytnego (suma z obu poziomów, maksymalnie 200 punktów). W przypadku "nowej matury" zdawanej w 2002 roku przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów.

Dla kandydatów ze "starą maturą"

P - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej z jednego z przedmiotów (matematyka) zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, pod uwagę bierzemy wynik lepszy.

J - liczba punktów uzyskana z przeliczenia ocen z dowolnego nowożytnego języka obcego z matury pisemnej lub ustnej zgodnie z poniższą tabelą (wybierany jest wynik lepszy). W przypadku, gdy kandydat nie zdawał matury z języka obcego, punkty wynikają z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z języka obcego nowożytnego zgodnie z poniższą tabelą.

Osobny przelicznik obowiązuje kandydatów z "maturą międzynarodową".

Na przyjęcie z pominięciem rekrutacji, mogą liczyć laureci i finaliści konkursów matematycznych: laureci i finaliści Olimpiad (Matematycznej, Fizycznej, Astronomicznej, Chemicznej i Informatycznej), uczestnicy II stopnia Olimpiady Matematycznej zarekomendowani przez Krakowski Komitet Olimpiady Matematycznej oraz finaliści Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych dla klas maturalnych w Małopolsce 2005/06.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Poprawiony: sobota, 24 czerwca 2006 13:38